Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Εγκατάσταση βασικού οικιακού δικτύου

Οι περισσότεροι άνθρωποι εγκαθιστούν ένα οικιακό δίκτυο για να μπορούν να κάνουν κοινή χρήση φακέλων, αρχείων και της σύνδεσης στο Internet σε όλους τους υπολογιστές του σπιτιού. Αυτό το έγγραφο παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για το πώς να συνδέσετε πολλούς υπολογιστές σε ένα ενσύρματο ή ασύρματο οικιακό δίκτυο.

Το δίκτυο είναι κατά βάση μια ομάδα συσκευών που χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση. Αυτή η σύνδεση μπορεί να ποικίλλει, από ένα απλό καλώδιο το οποίο συνδέει δύο υπολογιστές έως ένα πιο πολύπλοκο ασύρματο σήμα το οποίο επιτρέπει στις πολλές συσκευές να επικοινωνούν ταυτόχρονα. Η κοινή χρήση σύνδεσης δίνει τη δυνατότητα στις συσκευές να μοιράζονται πληροφορίες, όπως προσωπικά αρχεία και την πρόσβαση στο Internet.

Η πιο συνηθισμένη δομή ενός οικιακού δικτύου περιλαμβάνει ένα μόντεμ ISP, ένα δρομολογητή, καλώδια δικτύου, υπολογιστές ή άλλες συσκευές με ενεργοποίηση δικτύου (όπως εκτυπωτές ή κονσόλες παιχνιδιών).

Ακολουθήστε τα βήματα στην παρούσα ενότητα για να εγκαταστήσετε ένα βασικό οικιακό δίκτυο το οποίο θα χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Windows 7.
   
Βήμα 1: Πριν ξεκινήσετε...
Επιβεβαιώστε ότι έχετε το ακόλουθο υλικό:
 • Μια κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC) ή μια θύρα δικτύου στη μητρική πλακέτα για κάθε υπολογιστή του δικτύου. Οι υπολογιστές HP και Compaq είναι έτοιμοι να συνδεθούν στο δίκτυο. Επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής έχει μια θύρα δικτύου RJ-45 στο πίσω μέρος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας προσαρμογέας ασύρματου δικτύου είναι απαραίτητος μόνο αν εγκαθιστάτε ένα ασύρματο δίκτυο.
Σχήμα υποδοχής RJ-45
RJ45
 • Ένα καλωδιακό ή DSL μόντεμ για την παροχή σύνδεσης στο Internet.
 • Ένας δρομολογητής δικτύου (ή διανομέας). Ενδέχεται να μην απαιτείται ξεχωριστός δρομολογητής δικτύου αν το σπίτι σας διαθέτει ήδη υποδοχές RJ-45 στους τοίχους ή το καλωδιακό ή DSL μόντεμ διαθέτει θύρες RJ-45 (επιλέξτε μοντέλα). Αν χρειάζεστε δρομολογητή δικτύου, συμβουλευτείτε τον ειδικό δικτύου στο κατάστημα υπολογιστών της περιοχής σας για να βρείτε αυτόν που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.
Σύνθετη συσκευή δρομολογητή ή μόντεμ/δρομολογητή
Router or modem
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ένα διασταυρωμένο καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση δύο υπολογιστών χωρίς δρομολογητή. Ωστόσο, επιτρέπει τη σύνδεση μόνο δύο υπολογιστών και δεν έχει δυνατότητα επέκτασης.
 • Καλώδια δικτύου για κάθε υπολογιστή.
Καλώδια που συνδέονται από το DSL ή το καλωδιακό μόντεμ στον υπολογιστή 
Cables
1 - Καλώδιο δικτύου Ethernet RJ-45 - Cat5/Cat6. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο καλωδίου για να συνδέσετε το δρομολογητή/μόντεμ στη θύρα δικτύου του υπολογιστή.
2 - Καλώδιο τηλεφώνου RJ-11. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το καλώδιο για τη σύνδεση με τον υπολογιστή.
3 - Εξάκλωνο εξειδικευμένο καλώδιο τηλεφώνου. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον τύπο καλωδίου.
4 - Καλώδιο USB. Πολλοί δρομολογητές/μόντεμ μπορούν να συνδεθούν μέσω καλωδίου USB. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δικτύου RJ-45 προτού χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB. Μη συνδέετε το καλώδιο USB και το καλώδιο δικτύου ταυτόχρονα, μπορείτε να συνδέσετε μόνο ένα.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Αποσυνδεθείτε από το Internet. Αν έχετε καλωδιακό ή DSL μόντεμ, αποσυνδέστε το. Μπορείτε να ρυθμίσετε το μόντεμ ώστε να λειτουργεί με το δρομολογητή και να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση στο Internet μετά τη δημιουργία του δικτύου.
Απενεργοποιήστε τυχόν λογισμικό τείχους προστασίας. Το λογισμικό τείχους προστασίας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στην εγκατάσταση του δικτύου. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του δικτύου.
Βήμα 2: Συνδέστε το υλικό δικτύου και τα καλώδια
Προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες για να εγκαταστήσετε το υλικό δικτύου:
 1. Εγκαταστήστε και ενεργοποιήστε το δρομολογητή δικτύου ή άλλη συσκευή δικτύωσης, όπως ένας συνδυασμός μόντεμ DSL και ασύρματου δρομολογητή. (Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή της συσκευής δικτύου).
 2. Στην περίπτωση αυτή, ενεργοποιήστε το μόντεμ και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο στην ISP. Στη συνέχεια, συνδέστε το μόντεμ στο δρομολογητή.
 3. Συνδέστε τους υπολογιστές στο δρομολογητή (ή τη σύνθετη συσκευή μόντεμ/δρομολογητή). Αν χρησιμοποιείτε διασταυρωμένο καλώδιο, συνδέστε το καλώδιο στις θύρες δικτύου RJ-45 σε κάθε υπολογιστή.
Παράδειγμα απλού ενσύρματου δικτύου
Wired network 
Παράδειγμα ασύρματου δικτύου 
Wireless network 
 1. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας των υπολογιστών και ενεργοποιήστε τους υπολογιστές.
Συμβουλές ρύθμισης παραμέτρων δικτύου:
 • Το μόντεμ ISP και οι υπολογιστές πρέπει να συνδεθούν στο δρομολογητή (ενσύρματα ή ασύρματα). Ο δρομολογητής είναι αυτός που συνδέει όλες τις συσκευές σε ένα "δίκτυο".
 • Πολλά μόντεμ DSL έχουν ενσωματωμένο δρομολογητή. Αν έχετε μόντεμ αυτού του τύπου, δεν χρειάζεται να συνδέσετε άλλο δρομολογητή, εκτός αν θέλετε να ενισχύσετε το σήμα.
 • Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση χρήστη η οποία παρέχεται με το μόντεμ και το δρομολογητή, για συγκεκριμένες οδηγίες εγκατάστασης.
Βήμα 3: Εκτελέστε τον οδηγό εγκατάστασης δικτύου
Χρησιμοποιήστε τον οδηγό εγκατάστασης δικτύου των Windows 7 για να προσθέσετε υπολογιστές και συσκευές στο δίκτυο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε βήματα τα οποία περιλαμβάνουν τα Windows, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον κύριο λογαριασμό διαχείρισης. Συνήθως, αυτός είναι ο πρώτος λογαριασμός που δημιουργήθηκε όταν ο υπολογιστής σας ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου.
 2. Κάτω από το Δίκτυο και Internet, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή κατάστασης δικτύου και εργασιών
Δίκτυο και Internet 
Network_and_Internet_homegroup
Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης
Network and Sharing Center
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση νέας σύνδεσης ή δικτύου για να ανοίξετε τον οδηγό για ένα δρομολογητή ή ένα σημείο πρόσβασης.
 2. Επιλέξτε Ρύθμιση νέου δικτύου ως τύπο σύνδεσης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.
Επιλέξτε έναν τύπο σύνδεσης
New connection option
 1. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση δικτύου.
Βήμα 4: Συνδεθείτε σε δίκτυο
Αφού ολοκληρώσετε τον οδηγό εγκατάστασης δικτύου, επιστρέψτε στο Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης.
Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης
Network and Sharing Center
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση σε δίκτυο.
 2. Επιλέξτε το δίκτυό σας και κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνδεση.
 3. Εισαγάγετε τη φράση πρόσβασης στο δίκτυο (ή το κλειδί ασφαλείας) για το επιλεγμένο ασύρματο δίκτυο.
Κλειδί ασφαλείας ή φράση πρόσβασης
Security key 
 1. Πατήστε OK. Ο υπολογιστής συνδέεται στο δίκτυο.
 2. Επιλέξτε μια θέση για το δίκτυο. Συνήθως είναι το Οικιακό δίκτυο.
Ορισμός θέσης δικτύου
Set network location
 1. Αν επιλέξετε Οικιακό δίκτυο, επιλέξτε τον τύπο των αρχείων που θα μοιραστείτε με άλλους υπολογιστές που εκτελούν Windows 7. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο.
Κοινή χρήση με άλλους οικιακούς υπολογιστές που εκτελούν Windows 7
Join a homegroup
 1. Δείτε το παράθυρο Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης για να επιβεβαιώσετε ότι η σύνδεση δικτύου έχει πραγματοποιηθεί.
Βήμα 5: Ενεργοποιήστε την επιλογή Εντοπισμός δικτύου και την κοινή χρήση αρχείων
Turn on Network discovery and file sharing on each computer that you want to access on the network.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου.
 2. Κάτω από το Δίκτυο και Internet, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή οικιακής ομάδας και επιλογές κοινής χρήσης.
Δίκτυο και Internet
Network and Internet homegroup
 1. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις οικιακής ομάδας, επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων κοινής χρήσης για προχωρημένους.
Ρυθμίσεις οικιακής ομάδας
Homegroup settings
 1. Ενεργοποιήστε τον εντοπισμό δικτύου και την κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών. Ελέγξτε τις άλλες ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις.
Ρυθμίσεις κοινής χρήσης για προχωρημένους
Advanced sharing settings
Βήμα 6: Κοινή χρήση προγραμμάτων οδήγησης, φακέλων και αρχείων
Για κοινή χρήση μη δημόσιων φακέλων, προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν επιλέξτε Υπολογιστής.
 2. Περιηγηθείτε στο φάκελο που θέλετε να μοιραστείτε.
 3. Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο, επιλέξτε Κοινή χρήση με και στη συνέχεια επιλέξτε Οικιακή ομάδα (Ανάγνωση), Οικιακή ομάδα (Ανάγνωση/Εγγραφή) ή Συγκεκριμένα άτομα.
Κοινή χρήση με
 Share with
 1. Αν επιλέξετε Συγκεκριμένα άτομα εμφανίζεται το παράθυρο Κοινή χρήση αρχείων.
 2. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος, επιλέξτε το χρήστη με τον οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη. Πρέπει να αποδεχτείτε αυτό το παράθυρο για να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές.
Παράθυρο κοινής χρήσης αρχείων
File sharing
 1. Κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το Επίπεδο δικαιωμάτων για να ορίσετε το επίπεδο δικαιωμάτων για κάθε χρήστη ή ομάδα.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση.
Βήμα 7: Ελέγξτε το δίκτυο
Ανοίξτε το παράθυρο δικτύου των Windows 7 και περιηγηθείτε στους κοινόχρηστους φακέλους σε κάθε υπολογιστή του δικτύου. Αν ο υπολογιστής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει και να προσπελάσει αρχεία από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, ο απομακρυσμένος υπολογιστής έχει ρυθμιστεί σωστά. Περιηγηθείτε σε όλους τους διαθέσιμους υπολογιστές από κάθε υπολογιστή του δικτύου. Αν υπάρχουν προβλήματα, επιστρέψτε σε αυτά τα βήματα και επαληθεύστε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές.
Παράθυρο δικτύου
Network window
Όταν προσπελαύνετε κοινόχρηστα αρχεία ή καταλόγους, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Δεν μπορώ να προσπελάσω τον υπολογιστή
Cannot access PC
Αυτό το σφάλμα οφείλεται σε ένα από τα ακόλουθα:
 • Η Προστασία με κωδικό πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη καθώς και ο Λογαριασμός Guest.
 • Ο λογαριασμός χρήστη δεν έχει άδεια να προσπελάσει τους κοινόχρηστους φακέλους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η κοινή χρήση αρχείων των Windows 7 εμφανίζει όλους τους κοινόχρηστους φακέλους, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τους οποίους δεν έχετε άδεια πρόσβασης.
Για να επιλύσετε το σφάλμα, επιβεβαιώστε τα παρακάτω:
 • Ο λογαριασμός χρήστη έχει τις κατάλληλες άδειες για την πρόσβαση στον υπολογιστή.
 • Το όνομα του υπολογιστή και το όνομα χρήστη είναι σωστά γραμμένα.
 • Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό τείχους προστασίας σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο υπολογιστή έχει οριστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση.
Όταν όλοι οι υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω του δικτύου, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.
Βήμα 8: Ενεργοποιήστε την πρόσβαση στο Internet και τα τείχη προστασίας
Όταν επαληθεύσετε ότι το οικιακό σας δίκτυο έχει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, συνδέστε και ενεργοποιήστε τις συνδέσεις Internet για υπολογιστές που έχουν πρόσβαση στο Internet.
ΠΡΟΣΟΧΗ:0Βεβαιωθείτε ότι κάθε υπολογιστής που έχει πρόσβαση στο Internet προστατεύεται σωστά από απειλές ασφαλείας. Ως ελάχιστη απαίτηση, πρέπει να προστατεύετε τη σύνδεση κάθε υπολογιστή στο Internet χρησιμοποιώντας ένα τείχος προστασίας και τα Windows πρέπει να ενημερώνονται με τις τελευταίες σημαντικές ενημερώσεις από το Μicrosoft Windows Update. Αν οι κακόβουλες ενέργειες μολύνουν έναν υπολογιστή, μπορεί η μόλυνση να επεκταθεί με γρήγορους ρυθμούς σε ολόκληρο το δίκτυο.
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου