Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Ο υπολογιστής σταματά αμέσως μετά την ενεργοποίησή του ή δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στον υπολογιστή λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, πιθανότατα υπάρχει πρόβλημα ρύθμισης παραμέτρων υλικού. Αν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows, αντιμετωπίζετε προβλήματα εκκίνησης. Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Ο δίσκος δεν είναι συστήματος ή παρουσίασε σφάλμα", αντιμετωπίζετε σφάλματα δίσκου. Αν δεν εμφανίζεται καν η οθόνη εκκίνησης, πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα υλικού. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα υλικού που αποτρέπει την έναρξη φόρτωσης των Windows από τον υπολογιστή. Έπειτα από κάθε βήμα, επανεκκινείτε τον υπολογιστή και προσπαθήστε να γίνει φόρτωση των Windows. Συνεχίστε με το επόμενο βήμα, μόνο αν τα Windows εξακολουθούν να μην φορτώνονται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού

 1. Αν ακούγεται ένας ήχος από τον υπολογιστή κατά την εκκίνηση, αλλά δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη:
  • Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά την οθόνη στον υπολογιστή.
  • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης είναι συνδεδεμένο και ότι η οθόνη έχει ενεργοποιηθεί.
  • Αν είναι δυνατόν, συνδέστε την οθόνη σε έναν άλλο υπολογιστή, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
  • Αν η οθόνη λειτουργεί, αλλά ακούγεται ένας ήχος από τον υπολογιστή και δεν εμφανίζεται τίποτα, πιθανόν να υπάρχει βλάβη στον προσαρμογέα γραφικών. Αν ο υπολογιστής καλύπτεται από εγγύηση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για υποστήριξη. Αν ο υπολογιστής δεν καλύπτεται από εγγύηση και είστε σε θέση να ανοίξετε το περίβλημά του και να αντικαταστήσετε εσωτερικό υλικό, αγοράστε και εγκαταστήστε έναν συμβατό προσαρμογέα γραφικών. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια. Παρόλο που η αντικατάσταση κάποιου εξαρτήματος δημιουργεί προβλήματα και ενδεχομένως να είναι δαπανηρή, τα έγγραφα, οι εικόνες και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπάρχουν στον υπολογιστή θα είναι πιθανότατα ασφαλή και θα είναι διαθέσιμα όταν επιδιορθωθεί ο υπολογιστής.
 2. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει πληκτρολόγιο ή ότι έχει κολλήσει κάποιο πλήκτρο, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και επανασυνδέστε το πληκτρολόγιο. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, αντικαταστήστε το πληκτρολόγιο.
 3. Ορισμένες φορές, ο υπολογιστής δεν εκκινείται, επειδή δεν είναι συμβατός με κάποιο εξάρτημα υλικού. Αν προσθέσατε πρόσφατα κάποιο εξάρτημα υλικού, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, αφαιρέστε το εξάρτημα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 4. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα υλικού εκτός από το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και την οθόνη. Αν ο υπολογιστής εκκινηθεί με επιτυχία, τερματίστε τη λειτουργία των Windows, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και προσθέστε ένα εξάρτημα υλικού. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Αν ο υπολογιστής δεν εκκινηθεί, το εξάρτημα υλικού που προσθέσατε τελευταίο δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Αφαιρέστε το υλικό και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του για υποστήριξη. Μπορείτε να συνδέσετε τα άλλα εξαρτήματα υλικού.
 5. Ίσως κάποια σύνδεση να είναι χαλαρή. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, αφαιρέστε όλες τις συνδέσεις από το εξωτερικό μέρος του υπολογιστή και κατόπιν τοποθετήστε προσεκτικά τις συνδέσεις στις θέσεις τους. Ελέγξτε για μη συνδεδεμένα καλώδια, λυγισμένες ακίδες και χαλαρές συνδέσεις εξαρτημάτων.
 6. Αν είστε σε θέση να ανοίξετε το περίβλημα του υπολογιστή, τερματίστε τη λειτουργία του, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και ανοίξτε το περίβλημα του υπολογιστή. Αφαιρέστε και συνδέστε ξανά όλα τα καλώδια. Αφαιρέστε και συνδέστε ξανά όλες τις κάρτες στο εσωτερικό του υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων των chip μνήμης του υπολογιστή. Συναρμολογήστε τον υπολογιστή, πριν να τον εκκινήσετε.
 7. Αν ο υπολογιστής δεν ξεκινήσει και πάλι, ίσως να υπάρχει πρόβλημα με τη μητρική πλακέτα, τον επεξεργαστή, τη μνήμη ή την κάρτα γραφικών. Παρόλο που οι βλάβες του υλικού είναι ενοχλητικές, τα έγγραφα, οι εικόνες και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπάρχουν στον υπολογιστή θα είναι πιθανότατα ασφαλή και θα είναι διαθέσιμα όταν επιδιορθωθεί ο υπολογιστής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου