Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Μπορώ να έχω περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή μου (πολλαπλή εκκίνηση);

Εάν ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή σας έχει επαρκή ελεύθερο χώρο, μπορείτε να εγκαταστήσετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα και μετά να επιλέξετε ποιο θα χρησιμοποιηθεί όταν ξεκινήσετε τον υπολογιστή. Αυτό ονομάζεται ρύθμιση πολλαπλής εκκίνησης ή διπλής εκκίνησης και προϋποθέτει την ύπαρξη διαμερισμάτων στον σκληρό σας δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση περισσότερων από ένα λειτουργικών συστημάτων (πολλαπλή εκκίνηση).
Εικόνα της "Διαχείρισης δίσκων" στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft.Παράδειγμα διαμόρφωσης δίσκου πολλαπλών εκκινήσεων

Γιατί να έχω περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα;

Ίσως αποφασίσετε να δημιουργήσετε μια ρύθμιση πολλαπλής εκκίνησης, εάν έχετε προγράμματα ή συσκευές που λειτουργούν μόνο με παλαιότερες εκδόσεις των Windows. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα προγράμματα ή τις συσκευές, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και μετά επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η δυνατότητα πολλαπλής εκκίνησης μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για τον έλεγχο προγραμμάτων ή συσκευών που λειτουργούν σε Windows Vista, για συμβατότητα με τα Windows 7.

Σε τι διαφέρει η ρύθμιση πολλαπλής εκκίνησης από την αναβάθμιση;

Η αναβάθμιση αντικαθιστά το παλιό λειτουργικό σύστημα των Windows με μια νεότερη έκδοση. Η εγκατάσταση ενός συστήματος πολλαπλής εκκίνησης εγκαθιστά ένα άλλο λειτουργικό σύστημα παράλληλα με το τρέχον, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα δύο.

Μειονεκτήματα της πολλαπλής εκκίνησης

Η πολλαπλή εκκίνηση απαιτεί ξεχωριστά διαμερίσματα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή για κάθε λειτουργικό σύστημα. Εάν χρησιμοποιείτε ένα λειτουργικό σύστημα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο σε ένα άλλο λειτουργικό σύστημα. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε τα προγράμματα στο κάθε λειτουργικό σύστημα όπου θέλετε να τα χρησιμοποιείτε. Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή κάθε φορά που θέλετε να περάσετε σε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα.
Πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε πρώτα το παλαιότερο λειτουργικό σύστημα, γεγονός που μπορεί να σας δυσκολέψει αν θελήσετε να προσθέσετε ένα παλαιότερο λειτουργικό σύστημα (για παράδειγμα αν αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιείτε Windows 7, αλλά θέλετε να προσθέσετε Windows Vista ή Windows XP).

Προειδοποίηση

  • Η εγκατάσταση μιας παλαιότερης έκδοσης των Windows μετά από την εγκατάσταση μιας πιο πρόσφατης έκδοσης μπορεί να καταστήσει το σύστημά σας μη λειτουργικό. Αυτό μπορεί να συμβεί διότι οι παλαιότερες εκδόσεις των Windows δεν αναγνωρίζουν τα αρχεία εκκίνησης που χρησιμοποιούνται στις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Windows και μπορεί να τα αντικαταστήσουν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση περισσότερων από ένα λειτουργικών συστημάτων (πολλαπλή εκκίνηση).
Εάν αποφασίσετε ότι θέλετε να καταργήσετε τα Windows 7 από μια ρύθμιση πολλαπλής εκκίνησης, να είστε προσεκτικοί. Μπορεί να γίνει με ασφάλεια, αλλά εξαρτάται από τον τρόπο ρύθμισης του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση της εγκατάστασης των Windows 7 σε ένα σύστημα πολλαπλών εκκινήσεων.
Για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους σχετικά με προβλήματα εκκίνησης, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της ρύθμισης παραμέτρων συστήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου