Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Χρήση Τείχους προστασίας των Windows

Το Τείχος προστασίας των Windows, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως τμήμα του Microsoft Windows XP Service Pack 2, προστατεύει τον υπολογιστή σας, αποκλείοντας τις επικοινωνίες που ενδεχομένως να είναι λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, το οποίο προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να συνδεθεί στον υπολογιστή σας. Το Τείχος προστασίας των Windows προσφέρει κάποια προστασία από επιθέσεις δικτύου μέσω λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας, που είναι γνωστό ως ιός τύπου worm. Ωστόσο, το Τείχος προστασίας των Windows δεν σας προστατεύει από ιούς ή από λογισμικό κατασκοπίας.
Πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Τείχους προστασίας των Windows, μόνο αν έχετε κάποιο πρόβλημα με ένα πρόγραμμα κατά τη σύνδεση στο Internet. Αν δεν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, απλώς επαληθεύστε ότι το Τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένο στον υπολογιστή σας.

Επαλήθευση της ενεργοποίησης του Τείχους προστασίας των Windows

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Κέντρο ασφαλείας.
  • Αν το Τείχος προστασίας των Windows εμφανίζεται ως Ενεργοποιημένο, είστε προστατευμένοι.
  • Αν το Τείχος προστασίας των Windows εμφανίζεται ως Απενεργοποιημένο, έχει απενεργοποιηθεί.
Αν το Τείχος προστασίας των Windows είναι απενεργοποιημένο και έχετε εγκαταστήσει κάποιο άλλο τείχος προστασίας, πιθανότατα δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν δεν έχετε εγκαταστήσει κάποιο άλλο τείχος προστασίας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά το Τείχος προστασίας των Windows από το Κέντρο ασφαλείας.

Εκ νέου ενεργοποίηση του Τείχους προστασίας των Windows

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προτάσεις.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Άμεση ενεργοποίηση.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Τώρα, το Τείχος προστασίας των Windows θα σας προστατεύει από πολλές ανεπιθύμητες επικοινωνίες.
Ορισμένες φορές, το Τείχος προστασίας των Windows μπορεί να μην επιτρέψει σε κάποιο πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε να συνδεθεί στο Internet. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση κάποιου προγράμματος στο Internet, αλλά μπορείτε να περιηγηθείτε στο Web, μπορείτε να προσθέσετε μια εξαίρεση Τείχους προστασίας των Windows για το πρόγραμμα που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Προσθήκη εξαίρεσης Τείχους προστασίας των Windows

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να προσθέσετε εξαίρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.
 2. Στην καρτέλα Συντόμευση του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες, κάντε δεξιό κλικ στο πλαίσιο Προορισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αντιγραφή. Με αυτήν την ενέργεια, αντιγράφεται η θέση του προγράμματος στο Πρόχειρο.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο, για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.
 5. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Κέντρο ασφαλείας.
 6. Στο Κέντρο ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας των Windows.
 7. Στην καρτέλα Εξαιρέσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη προγράμματος.
 8. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προγράμματος, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
 9. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση, κάντε δεξιό κλικ στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 11. Το Τείχος προστασίας των Windows προσθέτει μια εξαίρεση για το πρόγραμμά σας. Κάντε κλικ ξανά στο κουμπί OK.
Το Τείχος προστασίας των Windows θα επιτρέπει πλέον την επικοινωνία του προγράμματος με άλλους υπολογιστές στο Internet.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου