Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Πως μπορώ να διαχειριστώ τη MySQL μου;
βάσεις δεδομένων, να τροποποιήστε τις ήδη υπάρχουσες και να τροποποιήσετε το περιεχόμενο των ενιαίων πεδίων.

PHPMyAdmin 
Το PHPMyAdmin είναι ένα οπτικό σύστημα για τη διαχείριση μιας βάσης δεδομένων MySQL. Γράφεται σε PHP και χρησιμεύει στην παρουσίαση του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων σε ένα server (ή σε client) στον οποίο έχει εγκατασταθεί η MySQL. Μέσω αυτού του γραφικού περιβάλλοντος διαχείρισης (interface)  μπορείτε να δημιουργήσετε νέες
SQLyog MySQL GUI
Το SQLyog είναι το δημοφιλέστερο GUI για την MySQL. Το SQLyog αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Ακριβώς με το φόρτωμα μιας ενιαίας σελίδας PHP στον server σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα cool χαρακτηριστικά γνωρίσματα του SQLyog. Η σελίδα PHP εκθέτει το MySQL API σαν σύνολο web-services  που μπορεί να επεξεργαστεί από το SQLyog. Αυτό είναι ακριβώς η αρχιτεκτονική που η Microsoft συστήνει για όλες τις νέες εφαρμογές και τις αποκαλεί “smart clients”. 

MySQL-Front 
Το MySQL-Front είναι ένα γραφικό εργαλείο για τη βάση δεδομένων MySQL. Επειδή είναι μια "πραγματική" εφαρμογή, μπορεί να προσφέρει καθαρισμένο user-interface από ότι είναι συνήθως δυνατό, με τα συστήματα που αναπτύσσονται σε PHP και HTML. Η απάντηση είναι άμεση, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση λόγω επαναφορτώματος (reload) των HTML σελίδων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου