Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Ο υπολογιστής εμφανίζει το λογότυπο των Windows, αλλά διακόπτεται η λειτουργία του πριν προλάβετε να συνδεθείτε! Αντιμετώπιση προβλήματος...

Ορισμένες φορές, ξεκινά η φόρτωση των Windows, αλλά στη συνέχεια διακόπτεται κατά τη διαδικασία της εκκίνησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρόβλημα οφείλεται σε ένα νέο εξάρτημα υλικού, σε ένα νέο πρόγραμμα ή σε ένα κατεστραμμένο αρχείο συστήματος. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Εκκινείτε τον υπολογιστή έπειτα από κάθε βήμα. Συνεχίστε με το επόμενο βήμα, μόνο αν τα Windows σταματήσουν να ανταποκρίνονται κατά την εκκίνηση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης

  1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Αμέσως μόλις η οθόνη μείνει κενή για πρώτη φορά, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο F8. Εμφανίζεται το μενού Επιλογές για προχωρημένους των Windows. Αν το μενού δεν εμφανιστεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και δοκιμάστε ξανά. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη του πληκτρολογίου (το ποντίκι δεν θα λειτουργεί), για να επιλέξετε το στοιχείο Τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων και πιέστε το πλήκτρο Enter. Γίνεται προσπάθεια εκκίνησης των Windows XP.
  2. Αν εγκαταστήσατε πρόσφατα νέο υλικό, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή και αποσυνδέστε το υλικό. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τα Windows XP και αντιμετωπίστε το πρόβλημα του υλικού, ώστε να λειτουργεί σωστά.
  3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και πιέστε ξανά το πλήκτρο F8. Αυτήν τη φορά, επιλέξτε το στοιχείο Ασφαλής λειτουργία και πιέστε το πλήκτρο Enter. Γίνεται προσπάθεια εκκίνησης των Windows XP σε ασφαλή λειτουργία, η οποία δεν εκκινεί αυτόματα τα προγράμματα και εμφανίζει πολύ βασικά γραφικά. Αν τα Windows XP εκκινηθούν με επιτυχία στην ασφαλή λειτουργία, καταργήστε τυχόν προγράμματα ή ενημερώσεις που εγκαταστήσατε πρόσφατα. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή κανονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου