Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Εκτέλεση εγκατάστασης επιδιόρθωσης των Windows XP! Διορθώνονται κάποια προβλήματα;

Η εγκατάσταση επιδιόρθωσης των Windows XP μπορεί να διορθώσει πολλά σοβαρά προβλήματα εκκίνησης. Ίσως να μην χάσετε σημαντικά έγγραφα, αλλά μπορεί να χάσετε ρυθμίσεις και να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξανά πολλές ενημερώσεις.
Πριν από την εκτέλεση της εγκατάστασης επιδιόρθωσης των Windows XP, έχετε μαζί σας το CD των Windows XP και τον αριθμό-κλειδί προϊόντος.

Εκτέλεση εγκατάστασης επιδιόρθωσης των Windows XP

  1. Εισαγάγετε το CD των Windows XP στον υπολογιστή.
  2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Αν σας ζητηθεί, πιέστε ένα πλήκτρο για να γίνει εκκίνηση από το CD-ROM.
  3. Όταν εμφανιστεί η σελίδα Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης, πιέστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο.
  4. Στη σελίδα Άδεια Χρήσης των Windows XP, διαβάστε την άδεια χρήσης. Πιέστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, για να μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της άδειας χρήσης. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F8.
  5. Όταν σας ζητηθεί, πιέστε το πλήκτρο R, για να ορίσετε στα Windows XP να γίνει προσπάθεια επιδιόρθωσης των Windows με εκ νέου εγκατάσταση σημαντικών στοιχείων των Windows.
    Η διαδικασία επιδιόρθωσης και επανεγκατάστασης ίσως να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα. Τέλος, θα σας ζητηθεί από το πρόγραμμα Εγκατάστασης να απαντήσετε σε ερωτήσεις, όπως γίνεται όταν εγκαθιστάτε τα Windows XP για πρώτη φορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου